Informacja dla rolników

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje członków rodzin rolników, tj. dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą członków rodzin osób ubezpieczonych w KRUS.

Wykonawca został wyłoniony przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 10.10.2017 roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy, dla którego zostanie wystawiona polisa grupowego ubezpieczenia NW.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami,  że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych członka rodziny poszkodowanego w następstwie wypadku podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).

Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Ubezpieczyciel będzie dokonywał procesu likwidacji szkód poprzez placówki:
·         Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Przedstawicielstwo Zgłaszanie szkód:
·         zgłoszenia drogą  elektroniczną – szkody(at)ergohestia.pl
·         zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555
·         Centrum alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90; 22 232 29 90
W przypadku pytań, wątpliwości, korespondencji, zgłoszeń, należy posługiwać się numerem polisy   43600010947.
Zestawienie zakresu świadczeń objętych grupową polisą NW znajduje się na stronie internetowej KRUS
http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/umowa-ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-dla-czlonkow-rodzin-rolnikow/Korporacyjne w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. – Centrala, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Dodano: 19 października, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.