Informacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu na terenie działki nr 28/9 (obręb Łosice) w gminie Długołęka”

W związku z pojawiającymi się informacjami kwestionującymi rzetelność sporządzonej na potrzeby postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu na terenie działki nr 28/9 (obręb Łosice) w gminie Długołęka”, opinii biegłego, informuję, iż postanowieniem Wójta Gminy Długołęka nr 19/2020 z dnia 16.09.2020 r. dopuszczono dowód z opinii biegłego – Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, czyli zespołu biegłych nie zaś konkretnie wskazanego biegłego.

Decyzję o dopuszczeniu dowodu z opinii instytutu naukowego, podjęto, mając na uwadze, iż podlegający ocenie problem jest na tyle złożony, że wymaga wyjaśnienia przez specjalistów o szczególnie wysokim stopniu przygotowania teoretycznego i praktycznego oraz fakt, iż opinia powinna wykorzystywać wyniki badań naukowych.

W dniu 28 września 2020 r. Gmina zawarła umowę z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, reprezentowanym przez Pana dr hab. inż. Krzysztofa Galosa, prof. IGSMiE PAN, dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Jednocześnie wskazuję, iż organ administracji publicznej nie jest związany opinią biegłego ani w zakresie ustalania stanu faktycznego sprawy administracyjnej, ani w zakresie określania konsekwencji prawnych ustalonego stanu faktycznego. Ocena mocy dowodowej opinii biegłego dokonywana jest przez organ w decyzji kończącej postępowanie.

Dodano: 3 grudnia, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.