Informacja Komisariatu Policji w Długołęce

Wydarzenia pokazują, że nie ma kraju wolnego od zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Wprawdzie Polska nie była dotychczas bezpośrednim celem ataku terrorystycznego, jednak niebezpieczeństwo takie wciąż jest aktualne i realne.

Mając na uwadze powyższe, dzielnicowi z Komisariatu Policji w Długołęce już od października przystępują do realizacji programu edukacyjno- informacyjnego pn. „ALFA”. Program skierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego i ma na celu przygotowanie osób dorosłych, dzieci i młodzieży do odpowiedniego zachowania się w przypadku zaistnienia potencjalnego zagrożenia. Pierwsze spotkania funkcjonariusze przeprowadzą w przedszkolach, a następnie w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy. Docelowo, projekt ten obejmie również wszystkich mieszkańców, do których chcemy dotrzeć poprzez spotkania oraz przekazywanie ulotek, czy też publikowanie informacji w lokalnych mediach, parafiach, itp.

Każdy obywatel musi wiedzieć jak postępować i co należy robić , a czego powinno się unikać w przypadku uczestniczenia w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w wyniku zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

apel-terroryzm

Dodano: 12 października, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.