Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR – Zastosowanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – aplikacja.

Tytuł operacji:  „Dobra Widawa miejsce zdrowego i atrakcyjnego wypoczynku”

Kartę zgłoszenia zamiaru realizacji operacji można składać osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa lub przesłać pocztą tradycyjną w ciągu 30 dni od zamieszczenia informacji o planowanej realizacji operacji własnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu!

Ogłoszenie

Załącznik-1-formularz-zgłoszenia

Załącznik-2-formularz-innowacyjność

Załącznik-3-potwierdzenie-spełniania-warunków

Załącznik-4-kryteria-oceny

Załącznik-5-opis-operacji

Dodano: 3 listopada, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.