INFORMACJA O PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELI

INFORMACJA O PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELI

Informujemy, że w roku 2019 realizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wynikające z zalecenia MEN dotyczące wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów profilaktycznych. Oferowane w projekcie szkolenie dotyczy możliwości sfinansowania wdrożenia Programu Nauki Zachowania.
Szkolenia dostępne są w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych finansowanego w całości w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków NPZ na lata 2016-2020.
Warunkiem udziału nauczycieli z danej placówki jest zgłoszenie się do projektu do 10 marca i udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych projektem odbędą się 25 marca równolegle w Warszawie i w Katowicach.
Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie www.programnaukizachowania.pl

Dodano: 29 stycznia, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.