Informacja o szkoleniu z obsługi platformy eNGO – 27.11.2019r.

Informujemy, iż w dniu 27.11.2019r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy Długołęka odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu obsługi Generatora eNGO – internetowego systemu informatycznego służącego do kompleksowej obsługi otwartych konkursów ofert, realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałę nr XXXVI/526/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka, dostępnym pod adresem www.engo.org.pl.

Zainteresowanych zachęcamy do udziału w szkoleniu, ponieważ od przyszłego roku wszystkie konkursy ofert będą obsługiwane przez ten system internetowy, a organizację chcące przystąpić do otwartego konkursu ofert, bądź złożyć ofertę w trybie art. 19a. W/w ustawy, będą zobligowane zrobić to za pośrednictwem generatora eNGO.

Szkolenie jest bezpłatne.

Udział w szkoleniu należy zgłosić do dnia 19.11.2019r. u Pana Jakuba Kochańskiego,
e-mail: j.kochanski@gmina.dlugoleka.pl, tel: 71-323-02-38 lub osobiście w urzędzie gminy Długołęka – pok. 4.

Dodano: 6 listopada, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.