Informacja Wójta Gminy Długołęka

Wójt Gminy Długołęka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje

 

Pełna treść

Dodano: 10 listopada, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.