Interpelacja Anny Romek z dnia 19.11.2019 r. dotyczącą przejęcia terenu pod planowaną budowę centralnej oczyszczalni ścieków w Piecowicach

Komentarze

Komentowanie wyłączone.