Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 20.01.2021 r. dot. przedstawienia informacji na temat wszelkich dotychczasowych kroków jakie podjęła Gmina w celu objęcia ochroną drzewostanu

Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 20.01.2021 r. dot. przedstawienia informacji na temat wszelkich dotychczasowych kroków jakie podjęła Gmina w celu objęcia ochroną drzewostanu.

BRG.0003.4.2021.ES_

Dodano: 3 lutego, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.