Interpelacja radnych: S.Azarewicza, E.Świerczyńskiej, D.Śmichury, K.Karczewskiego, A.Szydełko, P.Poroszewskiego i A.Romek z dnia 24.07.2020 r. w sprawie oceny stanu inwestycji jakie zostały zrealizowane we wszystkich miejscowościach w gminie w latach 2014-2018, oraz o przedstawienie takiego samego zestawienia odnośnie obecnej kadencji, wraz z przedstawieniem wpływów z podatków od mieszkańców za lata 2017, 2018, 2019 z jednoczesnym podaniem liczby osób zameldowanych w tych miejscowościach.

Komentarze

Komentowanie wyłączone.