Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza…

W związku z realizacją projektu pn. Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza ..” informujemy osoby zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach w/w projektu o możliwości zarejestrować się w systemie

Rejestracji można dokonać na stronie www.eko-cieplo.com .
Po zarejestrowaniu (http://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy/) i zalogowaniu się, zostaną udostępnione informacje na temat audytorów przypisanych do poszczególnych gmin, wraz z danymi kontaktowymi.
Następnie zainteresowane osoby powinny skontaktować się z audytorem w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu*, który będzie załącznikiem do wniosku o grant.
Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o grant zostaną udostępnione w pierwszym dniu terminu wyznaczonego na składanie wniosków.
Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu. Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów. Po ocenie będzie upubliczniony ranking wniosków.

*Koszt audytu jest wydatkiem niekwalifikowalnym, nie podlega refundacji.

Dodano: 11 lutego, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.