Kolejny konkurs fotograficzny!

Po raz czwarty pasjonaci fotografii z Dolnego Śląska mogą wziąć udział w konkursie „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie”. Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. Do wygrania nagrody warte 7 tys. złotych.

Zachęcamy wszystkich do nadsyłania zdjęć dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Dolnym Śląsku, obrazujących zmiany w regionie dzięki inwestycjom dofinansowywanym z EFRROW. Mogą to być przykładowo fotografie: elementów architektury i krajobrazu, które powstały przy udziale środków unijnych, pokazujące zmiany lub nowe możliwości jednostek i całego społeczeństwa, prezentujące zmianę funkcji miejsc, podmiotów w wyniku dotowanych inwestycji.

Zdjęcia można nadsyłać do 30 września 2013 r. Wówczas komisja konkursowa wyłoni najlepszych i przyzna nagrody. Pula nagród w konkursie wynosi 7 tys. zł. 

Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy projekty realizowane przez gminę Długołęka ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

– Odnowa i zagospodarowanie zabytkowego parku w Godzieszowej,
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie – Etap II,
– Poprawa ładu przestrzennego w Borowej poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Akacjowej i Jesionowej,
– Utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i integracji społecznej poprzez budowę boiska sportowego w  Szczodrem, 
– Remont świetlicy wiejskiej w Januszkowicach (malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi oraz okien),
– Obchody dziesiątej edycji Dni Gminy Długołęka (2010),
– Festiwal rzemiosła i rękodzieła "Od Średniowiecza do Współczesności",
– Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jaksonowicach (budowa kuchni i sanitariatów oraz prace towarzyszące),
– Zagospodarowanie centrum wsi w Kiełczówku wraz z utworzeniem miejsca do aktywnego wypoczynku i rekreacji,
– Dożynki Gminne w Szczodrem (2011)
– Budowa grupowej oczyszczalni ścieków w Borowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap I,
– Ścieżki rowerowe okiem kamery (Warsztaty filmowe dla mieszkańców gminy Długołęka promujące wybrane trasy rowerowe.),
-Poznaj swojego sąsiada (projekt aktywizujący społeczności lokalne w gminie Długołęka przy udziale wolontariuszy zagranicznych z Multicultural Language Cafe).

WAŻNE DATY:

• do 1 lipca 2013 r.- należy zgłosić się do konkursu 
• do 30 września 2013 r. należy nadesłać swoje fotografie
• grudzień 2013 r. – rozstrzygnięcie konkursu

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem można znaleźć na stronie organizatora: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci/artykul/czwarta-edycja-konkursu-europa-inwestujaca-w-obszary-wiejskie-w-obiektywie-dla-fotografow/

źródłi: http://www.umwd.dolnyslask.pl

Dodano: 4 marca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.