Komary… i co dalej?

Ze względu na zwiększone występowanie komarów na naszym terenie oraz uciążliwości z tego wynikające, zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opinię w zakresie możliwych skutków planowanych działań, polegających na wielkoobszarowym zwalczaniu komarów na terenie gminy Długołęka oraz  preparatów, które powszechnie stosowane są do tego celu.

Zapytanie to skierowaliśmy mając na uwadze zasadę przezorności w odniesieniu do obszarów sieci Natura 2000 oraz by nie spowodować szkód wśród zwierząt wodnych i owadów w obrębie terenów chronionych jak i pozostałych powierzchni przewidzianych do objęcia zabiegami. Braliśmy również pod uwagę szczególne zainteresowanie społeczeństwa stanem ochrony zasobów naszej przyrody, co wyrażane było wielokrotnie i z naciskiem w trakcie toczących się postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy wskazuje jednoznacznie na brak możliwości stosowania chemicznych środków do zwalczania komarów na obszarach potencjalnego występowania chronionych gatunków, zwłaszcza owadów, a dopuszcza zabieg biologiczny jako właściwszy z uwagi na mniej znaczące negatywne oddziaływanie na elementy środowiska przyrodniczego. Na tej opinii opierać będziemy strategię dalszego działania. Już niebawem więc  Gmina Długołęka rozpocznie zwalczanie biologicznie larw komarów na terenach będących w jej władaniu. Zabiegi nie obejmą prywatnych nieruchomości, gdzie ich właściciele mogą we własnym zakresie podjąć odpowiednie kroki w celu ograniczenia uciążliwości wynikającej z pojawienia się tych owadów. Uzupełnieniem tych działań może być stosowanie środków ochrony osobistej, których szeroka gama dostępna jest w handlu oraz mechaniczne lub chemiczne zabezpieczanie pomieszczeń przed komarami.

Na czym polega zwalczanie komarów?

Komary pojawiają się masowo po ulewnych deszczach, powodziach, a ich obecność jest dla nas w wielu przypadkach bardzo dokuczliwa. Musimy pamiętać jednak, że taka sytuacja to nie jest plaga, a normalne zjawisko mające miejsce co jakiś czas w przyrodzie. Masowe pojawy tych owadów zdarzają się gdy powstaną  dla nich sprzyjające warunki do rozwoju, takie jak częste opady deszczu, podtopienia, powodzie i temperatura powyżej 250C. Wówczas każda stojąca woda: większa kałuża, przydomowe oczka wodne, rów przydrożny, rozlewiska w dolinach rzek, a nawet studzienka kanalizacyjna może stać się dla komarów miejscem rozrodu. Na terenach podmokłych i w zbiornikach wodnych samice komara składają olbrzymie ilości jaj, z których wylęga się „bzyczące nieszczęście”.

Oprócz znanych, sprawdzonych i stosowanych od dawna metod osobistej ochrony przed komarami coraz częściej, zwłaszcza w miastach i terenach je otaczających, stosowane są zabiegi wielkopowierzchniowe z wykorzystaniem różnego rodzaju środków chemicznych oraz biologicznych. Każdy taki zabieg obejmujący niekiedy kilkaset, a nawet kilka tysięcy hektarów nie pozostaje bez konsekwencji dla środowiska.

Do chemicznego zwalczania komarów stosowane są najczęściej pyretroidy, zarówno  naturalne jak i syntetyczne,  trujące dla owadów, a mało szkodliwe dla ludzi i innych organizmów wyższych. Na wszystkie owady działają w sposób kontaktowy i żołądkowy powodując niezamykanie się przetchlinek i śmierć owada przez przesuszenie. Pamiętać trzeba, że pyretroidy są także silnie toksyczne dla bezkręgowców słodkowodnych, których obecność w wodzie niezbędna jest dla innych organizmów, np. ryb żywiących się nimi. Brak pokarmu zaburza łańcuch pokarmowy w środowisku wodnym, co powodować może trudne do przewidzenia konsekwencje.

Środki  biologiczne zawierają najczęściej przetrwalniki oraz toksyny bakterii Bacillus thuringiensis var. Israelensis. Przyjmuje się, bakterie te zabijają tylko larwy komarów i niektórych much.  Do organizmu owadów dostaje się ona wraz z pokarmem i wówczas toksyna proteinowa paraliżuje owada i niszczy ściany jego jelit. Zawartość jelit wydostaje się do wnętrza jamy ciała w konsekwencji powodując jego śmierć.

Na koniec

Większość środków chemicznych stosowanych w środowisku przebywania człowieka ma wpływ na funkcjonowanie naszych organizmów oraz równowagę całych ekosystemów. Każde wykorzystanie pestycydów to nie tylko zwalczanie uprzykrzających się komarów, lecz również śmierć trudnej do oszacowania populacji owadów pożytecznych i degradacja lokalnych ekosystemów.

SKMBT_C22020071609390 SKMBT_C22020071609391

 

Dodano: 16 lipca, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.