Konferencja podsumowująca projekt pn.: „Maluchy do żłobka-mama wraca do pracy”

30 września br. w gminnym żłobku w Długołęce, odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy”.

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 1 „Zatrudnienie i integracja społeczna” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Głównym celem projektu jest zwiększenie do końca października 2014 roku szans na rynku pracy 50 kobiet z terenu gminy Długołęka, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka, poprzez stworzenie mechanizmu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Ponadto celem projektu jest wdrożenie do 30 września 2013 r. nowego rozwiązania, służącego rozwojowi systemu opieki nad 50 dziećmi do lat 3 w gminie Długołęka oraz wsparcie funkcjonowania żłobka, poprzez zatrudnienie w ramach projektu 18-osobowej kadry w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Dodatkowo w okresie realizacji projektu unijnego, rodzice oddający dziecko do żłobka, nie ponosili opłat za jego pobyt w żłobku.
Podczas konferencji p. poseł Halina Szymiec – Raczyńska, złożyła na ręce p. wójt list gratulacyjny przekazany przez ministra pracy i polityki społecznej. Podobne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zostały przekazane przez radną województwa dolnośląskiego p. Wiolettę Susmanek, która reprezentowała marszałka województwa dolnośląskiego- Cezarego Przybylskiego. W trakcie konferencji zaprezentowano informacje dot. funkcjonowania żłobka oraz założenia projektu unijnego. Ponadto goście obejrzeli film przedstawiający pracę żłobka.
Na zakończenie konferencji goście mogli obejrzeć wystawę prac przygotowaną przez pracowników żłobka oraz zjeść urodzinowego torta.

Fotorelacja z konferencji

         
Dodano: 7 października, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.