Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społ

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja konkursu.

Oferty w konkursie w ramach Rządowego Programu ASOS można składać od 5 do 27 września 2012 r.
Więcej informacji o I edycji konkursu otwartego w ramach Programu ASOS znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,5884,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html

Kontakt z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej:
Pani Marzena Breza  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel.: +48 22 661 12 08
fax: +48 22 661 51 03
Tel. kom. +48 608 409 647

Dodano: 10 września, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.