Konsultacje projektu uchwały o współpracy z org. pozarządowymi

Informacja Wójta Gminy Długołęka o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Dodano: 12 października, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.