Konsultacje społeczne

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok.

 

Termin konsultacji: od 28 września do 27 października 2016
Formą konsultacji będzie:

 1. przyjmowanie pisemnych opinii składanych:
  • osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych
   we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;
  • drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
   Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze
   formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym na stronie internetowej, adres podany
   poniżej);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl na wzorze
   zgłaszania opinii (zamieszczonym na stronie internetowej, adres podany poniżej);
 2. zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.
  Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
  Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe”:
  http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacjepozarzadowe/
  aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzaduwojewodztwa-
  dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/
Dodano: 27 września, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.