Konsultacje Społeczne Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

9 września br. w Długołęce odbyło się dla wszystkich zainteresowanych spotkanie dotyczące „Konsultacji Społecznych Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (PD ZIT) prowadzone przez Panią Kamilę Rot Kierownika Urzędu Gminy w Długołęce. Przeprowadzone konsultacje były dostępne dla wszystkich mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego miasta Wrocław. Informacja o konsultacjach była dostępna w prasie regionalnej, radiu oraz na stronach urzędów miast i gmin. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich przybyłych gości przez Panią W-ce Wójt Gminy Długołęka Halinę Szydłowską. Następnie Dyrektor Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji Pan Ireneusz Ratuszniak (wykonawca programu) zaprezentował Roboczy Projekt PD ZIT. Po prezentacji kierowano pytania dotyczące opracowywanego dokumentu oraz dyskutowano na temat planów i inwestycji widniejących

w projekcie Programu. Podczas dyskusji rozważano możliwości  realizacji przyszłych inwestycji wodno-ściekowych w kontekście obowiązujących przepisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, które obowiązują do 2015 roku. Ponadto analizowano charakter i wielkość planowanej alokacji środków, która w ramach ZIT ma wynosić co naj mniej 155 mln euro na cały okres programowania UE w latach 2014-2020. Dodatkowo omawiano priorytety inwestycyjne w ramach Programu dotyczące zarówno projektów twardych (infrastrukturalnych) jak i miękkich (społecznościowych). Kolejne ostatnie już Konsultacje Społeczne obędą się w czwartek 12.09 we Wrocławiu w godz. 12.00-15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia (Sukiennice 9). Przypominamy, iż uwagi do dokumentu należy składać do 13 września drogą elektroniczną, za pomocą właściwego formularza konsultacji znajdującego się na stronie http://konsultacjezit.um.wroc.pl.

 

Poniżej przekazujemy prezentację Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
i Współpracy z Zagranicą dotyczącą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Do pobrania:
Prezentacja

Dodano: 10 września, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.