Konsultacje społeczne w trakcie pandemii

Dyskusja nad zmianą Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Piecowice, o nazwie STUDIUM PIECOWICE I

Ze względu na epidemię COVID-19 nie możemy się z Wami spotkać osobiście, dlatego zapraszamy na konsultacje, które odbędą się podczas dyżuru telefonicznego w dniach 30.11-2.12 2020r. w godzinach od 9:00-12:00 oraz 3-4.12. 2020r. w godzinach od 12:00 -14:00

Zasadność i cel przystąpienia do zmiany

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. Pracują dzień i noc, by odprowadzać zanieczyszczenia z naszych gospodarstw. Mieszkańców z każdym rokiem jest coraz więcej, a system powoli przestaje być wydolny.

Dlatego w urzędzie gminy intensywnie pracujemy nad rozwiązaniami najbardziej optymalnymi dla naszych mieszkańców.

Nie ulega wątpliwości, że stoimy w obliczu budowy konieczności trzeciej oczyszczalni. Aby móc zrealizować tę inwestycję, przystąpiliśmy do zmiany Studium dla terenu w obrębie wsi Piecowice.

Propozycja dwóch wariantów założeń zmiany Studium

Zobacz koncepcję nr 1 (KONCEPCJA NR 1)

Zobacz koncepcję nr 2 (KONCEPCJA NR 2).

Kliknij i bądź na bieżąco.

Z koncepcjami dwóch wariantów projektu zmiany Studium można zapoznać się również:

  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Piecowice,
  • na tablic ogłoszeń na parkingu Urzędu Gminy Długołęka,
  • na wystawie wywieszonej na szybach głównego wejścia do Urzędu Gminy Długołęka (od strony ul. Robotniczej).

Porozmawiajmy

na dyżurze telefonicznym :

Proszę pamiętać, że należy podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekazać je można przesyłając na adres e-mail.

Dodano: 24 listopada, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.