Konsultacje z mieszkańcami dotyczące uchwalenia statutów sołectw

Wójt Gminy Długołęka informuje, iż do dnia 23 sierpnia 2018 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Długołęka, w sprawie uchwalenia statutów tych sołectw, poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektów statutów poszczególnych sołectw oraz przyjmowanie do nich uwag i opinii.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/2019/16 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalenia statutów sołectw, projekt statutu zostaje wyłożony do publicznego wglądu na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, Biurze Rady Gminy oraz u sołtysów poszczególnych sołectw. Mieszkańcy danego sołectwa mogą składać uwagi i opinie dotyczące wyłożonych projektów statutów w formie elektronicznej – na adres brg@gmina.dlugoleka.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy lub u sołtysa danego sołectwa do dnia 23 sierpnia 2018 r. Każda uwaga lub opinia powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko mieszkańca oraz jego miejsce zamieszkania.

 

Statut Sołectwa Bąków
Statut Sołectwa Bielawa
Statut Sołectwa Bierzyce
Statut Sołectwa Borowa
Statut Sołectwa Brzezia Łąka
Statut Sołectwa Budziwojowice
Statut Sołectwa Bukowina
Statut Sołectwa Byków
Statut Sołectwa Dąbrowica
Statut Sołectwa Długołęka
Statut Sołectwa Dobroszów Oleśnicki
Statut Sołectwa Domaszczyn
Statut Sołectwa Godzieszowa
Statut Sołectwa Jaksonowice
Statut Sołectwa Januszkowice
Statut Sołectwa Kamień
Statut Sołectwa Kątna
Statut Sołectwa Kępa
Statut Sołectwa Kiełczów
Statut Sołectwa Kiełczówek
Statut Sołectwa Krakowiany
Statut Sołectwa Łosice
Statut Sołectwa Łozina
Statut Sołectwa Michałowice
Statut Sołectwa Mirków
Statut Sołectwa Oleśniczka
Statut Sołectwa Pasikurowice
Statut Sołectwa Piecowice
Statut Sołectwa Pietrzykowice
Statut Sołectwa Pruszowice
Statut Sołectwa Raków
Statut Sołectwa Ramiszów
Statut Sołectwa Siedlec
Statut Sołectwa Skała
Statut Sołectwa Stępin
Statut Sołectwa Szczodre
Statut Sołectwa Śliwice
Statut Sołectwa Tokary
Statut Sołectwa Węgrów
Statut Sołectwa Wilczyce
Statut Sołectwa Zaprężyn

Dodano: 2 sierpnia, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.