Korygujemy Informator Gminny

„Niezależny od urzędów, redagowany przez mieszkańców mimo to pewny, wiarygodny i szybki!” Informator Gminny coraz częściej rozmija się z faktami.

Ponieważ wiemy, że redaktorzy nie lubią przyznawać się do błędów lub ignorancji, nie chcemy zwracać się o zamieszczanie sprostowań. Po prostu: będziemy starali się uwiarygodniać informacje zamieszczane w tym medium.

W związku z tym, uzupełniamy kilka zbyt szybko zredagowanych tekstów, wydrukowanych w Informatorze Gminnym z maja br.:

  1. W informacji dotyczącej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (str. 5), mylnie podany został okres wyłożenia tego dokumentu w celu składania uwag – prostujemy: uwagi do studium można składać do 13 lipca, a nie, jak zostało podane w artykule, do 21 czerwca. Ponadto, dokument będzie wyłożony nie tylko w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10:00 do 15:30, ale także w środy od 10:00 do 19:00.
  2. Artykuł Pt. Zebranie mieszkańców wsi Długołęka nie zawiera daty, na którą będą mogli powoływać się zainteresowani, którym po raz pierwszy przedstawiono m.in. plany prac gazyfikacyjnych i procedury składania wniosków. A przecież, jak sama redakcja przyznaje, temat ten wywołał najwięcej emocji zebranych. Skwitowanie tego słowami: „W dniu dzisiejszym”, uważamy za niewystarczające i nieadekwatne dla tekstów drukowanych. Uzupełniamy więc: Zebranie mieszkańców wsi Długołęka odbyło się 26.04.2012 r.
  3. W tym samym tekście znaleźliśmy także poważny błąd: Otóż Rada Gminy określi naliczanie stawki za wywóz nieczystości odpowiednią uchwałą. A nie ustawą, czyli następnym po Konstytucji aktem prawnym, do którego stanowienia upoważniony jest parlament. Z pewnością – w tym przypadku – nie będziemy absorbować posłów kwestią nieczystości Gminy Długołęka.
  4. I jeszcze jedno sprostowanie, w stopce redakcyjnej czytamy, że gazetkę współtworzy m.in.. rzecznik prasowy gminy. Wyjaśniamy Pani Monika Kowalska, nie brała udziału w przygotowaniu żadnego z wydań Informatora. Zapewne dla twórców biuletynu przesyłanie informacji prasowych jest jednoznaczne z pisaniem do tej gazety. Tłumaczymy to dwie różne sprawy.
Dodano: 8 czerwca, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.