LDG realizacja projektów grantowych

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektów grantowych, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

I. PROJEKT GRANTOWY POD NAZWĄ „DOBRA WIDAWA” NASZE DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ 2/2018/G

Zakres tematyczny konkursu i zadania:

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) oraz według LSR w zakresie przedsięwzięcia VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość, w szczególności preferowane będą zadania zakładające wsparcie dla lokalnych zespołów artystycznych i ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz realizowanych przez nie działań dla mieszkańców dotyczących kultywowania lokalnego dziedzictwa, obrzędów i tradycji (warsztaty, publikacje, etc.)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/728-ogloszenia-o-konkursie-na-wybor-grantobiorcow-w-ramach-realizacji-przez-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dobra-widawa-projektu-grantowego-pod-nazwa-dobra-widawa-nasze-dziedzictwo-i-tozsamosc-2-2018-g

 

II. PROJEKT GRANTOWY POD NAZWĄ REKREACJA „DOBREJ WIDAWY” 3/2018/G

Zakres tematyczny konkursu i zadania:

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) oraz według LSR w zakresie 'ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej – Rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej”, przedsięwzięcia III. Rekreacja „Dobra Widawa”, w szczególności preferowane będą zadania zakładające wykorzystanie obiektów sportowo – rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej, odnowienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców, rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjne, np. (place zabaw, zewnętrzne siłownie, etc.).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/operacje-grantowe/729-ogloszenia-o-konkursie-na-wybor-grantobiorcow-w-ramach-realizacji-przez-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dobra-widawa-projektu-grantowego-pod-nazwa-rekreacja-dobrej-widawy-3-2018-g

Dodano: 12 czerwca, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.