LGD Dobra Widawa – Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Na wniosek Rady LGD Dobra Widawa, złożony za pośrednictwem biura LGD do Zarządu, został rozpoczęty proces zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru dla  Przedsięwzięć, które stanowią Zał nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

 

 

link:http://www.dobrawidawa.pl/images/dokumenty2016/zal_nr9_Kryteria_wyboru_operacji.pdf

Na podstawie wniosków wynikających z praktycznego korzystania LSR, czyli zastosowania Lokalnych Kryteriów Wyboru przez Radę przy ocenie wniosków i przeprowadzonej ewaluacji po pierwszych naborach stwierdzono, że należy doprecyzować wybrane kryteria. Zaproponowano także dwa nowe kryteria, tj.” Lokalizacja siedziby podmiotu ubiegającego się o wsparcie” i „Doradztwo w siedzibie LGD”.

Zgodnie z procedurą zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu procedury zamiany w/w Kryteriów wraz z propozycją nowych. 

Osoby fizyczne i prawne z terenu LGD (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i jednostki reprezentujące sektor publiczny) mają prawo do wniesienia uwag w terminie 14 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.

Proszę o przesyłanie swoich uwag i propozycji na adres Biura:biuro@dobrawidawa.pl.

Państwa propozycje i uwagi zostaną poddane dyskusji podczas Walnego Zebrania Członków LGD Dobra Widawa, które odbędzie się 27 czerwca 2017 roku.

Wykaz proponowanych Lokalnych Kryteriów Wyboru w załączeniu (propozycje zmian zaznaczono kolorem zielonym, na czerwono zaznaczono propozycje nowych kryteriów).
Link do ogłoszenia: http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/610-zmiana-loklanych-kryteriow-wyboru-operacji

Dodano: 16 czerwca, 2017

Komentarze

Komentowanie wyłączone.