Liceum blisko ciebie

Dyrekcja i grono pedagogiczne zapraszają uczniów ze szkoły podstawowej w gminie Długołęka oraz z okolic Wrocławia do Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce.

Wybierając nasze liceum oszczędzasz czas na dojazdy, więc zyskujesz średnio:

  • 3 godziny dziennie
  • 15 godzin w tygodniu
  • 48 godzin w miesiącu
  • 480 godzin w roku

co daje w skali 4 lat do Twojej dyspozycji 1920 godzin, czyli prawie 3 miesiące!

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzony będzie nabór do dwóch klas pierwszych 4-letniego liceum:

  • o profilu biologiczno-chemicznym

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

  • o profilu historyczno-społecznym

(przedmioty rozszerzone: historia, WOS, język angielski)

W każdej klasie, w ramach nauki  języka obcego w zakresie rozszerzonym, realizowana będzie innowacja „Język angielski w biznesie”. Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzania kompetencji językowych poprzez uczestnictwo w: międzynarodowym projekcie językowym ERASMUS+, którego realizacja obejmuje również wymianę uczniów pomiędzy europejskimi szkołami, warsztatach językowych na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, warsztatach językowych podczas projektu EUROWEEK.

Oferta edukacyjna liceum nieustannie się poszerza. Staje się to za sprawą podpisanych z uczelniami Wrocławia porozumień, dzięki którym uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych wrocławskich uczelni.

Uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Korzystają również z zorganizowanych warsztatów, wykładów i konsultacji prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS, w takich dziedzinach jak dziennikarstwo, psychologia czy prawo. Jednocześnie jako wolontariusze mają możliwość angażować się w działania organizowane na Uniwersytecie SWPS, zyskując nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim nabywając cenne doświadczenie, potwierdzone certyfikatem poświadczającym ich wkład.

Co roku wielu uczniów otrzymuje stypendia Wójta Gminy Długołęka za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Od wielu lat liceum może się pochwalić corocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów za bardzo wysokie wyniki w nauce. Naszą mocną stroną jest sport. Współpracujemy z gminnymi klubami sportowymi, m.in. lekkoatletycznym klubem GKS START Długołęka, a nasi uczniowie osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Nasz uczeń jest aktualnym halowym mistrzem Polski w skoku w dal.

Nasze liceum istnieje 26 lat  i charakteryzuje się:

  • dobrą zdawalnością matury, wielu maturzystów osiąga maksymalną ilość punktów z poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym;
  • zaangażowaniem licealistów w: działalność Młodzieżowej Rady Gminy, akcje charytatywne np. Akcja Wsparcia, wolontariat poprzez Szkolny Klub Wolontariatu, współpracę z wrocławskim hospicjum, Szkołą Podstawową w Długołęce, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, projekty edukacyjne np. „Patriota i Patriotka XXI wieku” Ogólnopolski Tydzień Kariery, Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego- EPAS, Ogólnopolski Program Kreatywności- Destination Imagination;
  • organizacją cyklicznych imprez: Gminnego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pt. „Naukowy Cza Par”, Dnia Integracji Szkolnej;
  • wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, wielu nauczycieli to egzaminatorzy zewnętrzni egzaminu maturalnego.

Atutem szkoły jest jej kameralność. Uczniowie czują się u nas bezpiecznie. Dbamy nie tylko o ich rozwój intelektualny, ale również emocjonalny. Zapewniamy opiekę i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne. Efektywnie realizujemy innowację „Znam siebie- skutecznie rozwiązuję problemy”. Posiadamy doświadczenie, niezbędne przygotowanie i narzędzia do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia i opinie. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do terapii Biofeedback. Zapewniamy Wam drodzy licealiści przyjazną atmosferę, wsparcie i zadbanie o wasz wszechstronny rozwój. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na naszej stronie www: https://zlgdlugoleka.edupage.org. Zapraszamy!

dyrektor Grażyna Pilarska

Dodano: 15 maja, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.