LICEUM BLISKO CIEBIE

Dyrekcja i grono pedagogiczne zapraszają uczniów klas trzecich gimnazjum z Gminy Długołęka oraz okolic Wrocławia do Liceum Ogólnokształcącego im Olimpijczyków Polskich w Długołęce. Wybierając nasze liceum oszczędzasz czas na dojazdy, więc zyskujesz średnio:

 • 3 godziny dziennie,
 • 15 godzin w tygodniu,
 • 48 godzin w miesiącu,
 • 480 godzin w roku,

co daje w skali 3 lat równe 2 miesiące, czyli 1440 godzin do Twojej dyspozycji!

Gimnazjalisto, chcemy Cię zainteresować ofertą naszej szkoły.

W roku szkolnym prowadzony jest nabór do dwóch klas ogólnych, których profilowanie rozpoczyna się od klasy drugiej. W pierwszym roku nauki w obu klasach odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym, z rozszerzonym językiem angielskim. Od klasy drugiej uczniowie wybierają blok zajęć przedmiotowych realizowanych na poziomie rozszerzonym, zajęcia te odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Szkoła proponuje dwa bloki zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym:

 • pierwszy blok: biologia i chemia,
 • drugi: historia, WOS i geografia.

Oferta edukacyjna liceum nieustannie się poszerza. Staje się to za sprawą podpisanych z uczelniami Wrocławia porozumień, dzięki którym uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych wrocławskich uczelni.

Uczniowie, którzy realizują profil biologiczno – chemiczny biorą udział w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczniowie, którzy wybiorą profil społeczno – humanistyczny będą mogli skorzystać z zorganizowanych warsztatów, wykładów i konsultacji prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS, w takich dziedzinach jak dziennikarstwo, psychologia czy prawo. Jednocześnie jako wolontariusze mają możliwość angażować się w działania organizowane na Uniwersytecie SWPS, zyskując nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim nabywając cenne doświadczenie, potwierdzone certyfikatem poświadczającym ich wkład.

Co roku wielu uczniów otrzymuje stypendia Wójta Gminy Długołęka za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Od wielu lat liceum może się pochwalić corocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów za bardzo wysokie wyniki w nauce.

Nasze liceum istnieje 24 lata i charakteryzuje się:

 • dobrą zdawalnością matury – wielu maturzystów osiąga maksymalną ilość punktów z poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym,

 • sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, (jako laureaci konkursów w ramach nagrody reprezentowali Dolny Śląsk w Parlamencie Europejskim w Brukseli),

 • zaangażowaniem licealistów w działalność: Młodzieżowej Rady Gminy, akcje charytatywne np. Akcja Wsparcia, wolontariat poprzez Szkolny Klub Wolontariatu, projekty edukacyjne szkolne i ogólnopolskie np. „Sejm Dzieci i Młodzieży, Projekt „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” realizowany we współpracy z Klubem Jagiellońskim, Ogólnopolski Tydzień Kariery,

 • organizacją cyklicznych imprez: Gminnego Konkursu dla uczniów gimnazjum „Naukowy Cza Par”, Kinderbalu dla dzieci absolwentów, Dnia Integracji Szkolnej,

 • wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, wielu nauczycieli to egzaminatorzy zewnętrzni egzaminu maturalnego,

 • atutem szkoły jest jej kameralność i brak anonimowości.

 

Dodano: 6 czerwca, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.