Maluchy do żłobka, a mama do pracy

We wrześniu w Długołęce zostanie otwarty pierwszy publiczny żłobek w gminie wiejskiej. Największe szanse na przyjęcie będą miały kobiety, które oddając dziecko do żłobka, wrócą do „swojego” miejsca zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem. Zapisy ruszą już w maju, a o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Przyrost naturalny w Długołęce na przełomie lat 2003-2011 wyniósł 4365 osób, co daje najwyższy rezultat ze wszystkich gmin powiatu wrocławskiego. – Napływowych mieszkańców w naszej gminie cały czas przybywa. Gdy 13 lat temu została wójtem, gmina liczyła 16 tys. mieszkańców. Dziś mieszka tu ponad 24 tys. zameldowanych osób, a szacujemy, że w rzeczywistości ok 27 tys. Na ogół budują się u nas ludzie młodzi, a w każdej rodzinie jest przynajmniej jedno dziecko – mówi Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka. Gdy do użytku zostaje oddane osiedle 30. domków, dochodzi jedna klasa dzieci – dodaje.

W wybudowanym żłobku zostaną utworzone dwie grupy wiekowe, po 25 dzieci w każdej. W pierwszej grupie znajdą się dzieci w wieku od 20. tygodnia do 1. roku życia, natomiast w drugiej od roczku do 3 lat. Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.gmina.dlugoleka.pl oraz w formie papierowej do pobrania w sekretariacie szkoły w Długołęce oraz w biurze podawczym urzędu gminy. Zapisy ruszą już w maju.

W rekrutacji będą mogły wziąć udział matki, których dzieci skończyły 20. tydzień życia. W pierwszej kolejności przyjmowane będą kobiety, które oddając dziecko do żłobka, wrócą do swojego miejsca zatrudnienia, po przerwie związanej urodzeniem i wychowaniem. W dalszej kolejności przyjmowane będą osoby, które powrócą na rynek pracy jako bezrobotne lub wkroczą na niego po raz pierwszy. Kobiety, które nie zakwalifikują się z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą traktowane priorytetowo w naborze uzupełniającym.

Projekt budowy żłobka jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych pani wójt w obecnej kadencji. Koszt inwestycji to ponad 9 mln złotych, z których zdecydowana większość zostanie pokryta z budżetu gminy. Pracownicy urzędu cały czas starają się o pozyskanie kolejnych środków na częściowe sfinansowanie kosztów budowy oraz wyposażenia. Do tej pory udało się już pozyskać ponad milion złotych na rozbudowę przedszkola oraz budowę żłobka.

Adrian Walczyk

Dodano: 9 kwietnia, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.