Mieszkańcu, podłącz się do sieci!

Przypominamy o obowiązku przyłączania nieruchomości do istniejącej w zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej. Wynika to z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości, którzy pomimo możliwości technicznych nie podłączą się do istniejącej sieci, otrzymają decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Dlatego już teraz warto o to zadbać. W innym przypadku należy spodziewać się kary grzywny. Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy mają techniczne możliwości podłączenia się
do sieci kanalizacji sanitarnej, by zrobili to do końca 2015 r. Gmina, do tego czasu, zobowiązana jest do osiągnięcia blisko 100-proc. stopnia skanalizowania aglomeracji.

Dodano: 8 lipca, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.