Możliwość odroczenia terminu płatności składek ZUS

Odroczenie składek ZUS na 3 miesiące

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć  Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące, znajdujący się w załączniku.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Można go złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP Wniosek o odroczenie płatności składek. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Wniosku uproszczonego.
Dla ułatwienia komunikacji udostępniamy instrukcję wypełnienia Wniosku przez portal PUE

Wypełniony i podpisany Wniosek uproszczony można też złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego).

Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisaną umowę (jej skan lub zdjęcie) można wysłać na adres
e-mail oddziału ZUS doradca_ds_ulg_i_umorzen_wroclaw@zus.pl i na tej podstawie udzielimy ulgi. Podpisaną umowę można też złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub przesłać pocztą.

WAŻNE!
Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu  epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Nasi doradcy ds. ulg i umorzeń udzielają informacji i pomagają w wypełnianiu dokumentów.
Zachęcamy do kontaktu:
Siedziba Oddziału we Wrocławiu (71) 360 61 61
I Inspektorat we Wrocławiu          (71) 360 68 98
II Inspektorat we Wrocławiu         (71) 360 66 31
lub pod specjalnym numerem dedykowany przedsiębiorcom 22 290 87 02.

Wniosek:  Wniosek odroczenie_uproszczony

Instrukcja obrazująca wysłanie wniosku elektronicznie: Jak elektronicznie wysłać wniosek o odroczenie terminu płatności

Dodano: 27 marca, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.