Nabór do programu usuwania azbestu w Gminie Długołęka w 2017 roku

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Długołęka w 2017 roku.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o składanie deklaracji w biurze podawczym Urzędu Gminy w Długołęce. We wniosku należy podać m.in.: dane dotyczące właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kontaktowe.

Gotowe deklaracje wraz z załącznikiem w celu przystąpienia do programu można pobrać w UG Długołęka oraz poniżej:

– DEKLARACJA

– OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Deklaracje będą przyjmowane do 27.01.2017 roku.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Długołęka złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na ten cel. Informujemy, iż demontaż, odbiór i utylizacja eternitu dla mieszkańców gminy jest bezpłatna (koszty w 85% pokrywa WFOŚiGW, a w 15% gmina). Z dotacji nie jest finansowany koszt nowego pokrycia dachowego.

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Długołęka w pokoju 123 lub pod nr tel. 713230271

Dodano: 29 grudnia, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.