Nabór do programu usuwania azbestu w Gminie Długołęka w 2020 roku

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Długołęce informuje, że rusza nabór do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Długołęka w 2020 r.” podobnie jak w latach poprzednich, gmina będzie starała się pozyskać na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy
o składanie deklaracji w biurze podawczym Urzędu Gminy w Długołęce.
We wniosku należy podać m. in.: dane dotyczące właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kontaktowe.
Wzory deklaracji (wraz z załącznikiem) przystąpienia do programu można pobrać w UG Długołęka oraz z ze strony internetowej gminy (http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=5804)
Deklaracje będą przyjmowane do 28.02.2020 roku.
W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Długołęka złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o dotację na ten cel. Jednocześnie, informujemy, iż demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy jest bezpłatna. Należy jednak pamiętać, że
z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.
Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne
z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.
Więcej informacji można uzyskać w UG Długołęka w pokoju 123 lub pod nr tel. 713230273

Dodano: 20 stycznia, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.