NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wójt Gminy Długołęka informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2019 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Natomiast wszelkie koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz czynności formalno-prawne z tym związane leżą po stronie właściciela nieruchomości.
W związku z powyższym, wszyscy mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani demontażami i odbiorem pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest powinni do 25 stycznia 2019 roku złożyć w Urzędzie Gminy Długołęka deklarację chęci udziału w programie, której wzór jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w punkcie podawczym urzędu. Przypominamy, iż demontaż, odbiór i utylizacja eternitu dla mieszkańców gminy jest bezpłatny (koszty w 85% pokrywa WFOŚiGW, a w 15% gmina).
Więcej informacji można uzyskać pod numerem 71 323 02 71.
Deklaracja udziału w programie usuwania azbestu:
http://dlugoleka.bip.net.pl/?a=5804

Dodano: 4 stycznia, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.