Nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19, która szczególnie dotkliwie uderzyła w instytucje artystyczne.
400 milionów złotych będzie przeznaczonych na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury.
O środki można wnioskować do 21 października.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Poziom wnioskowanej rekompensaty jest obliczany na podstawie danych statystycznych za rok 2019. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca:
 samorządowe instytucje artystyczne – do wysokości 40% utraconych przychodów netto;
 organizacje pozarządowe (NGO-sy) – do wysokości 50% przychodów netto;
 przedsiębiorcy – do 50% przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Przeznaczenie środków z Funduszu

Otrzymane wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na tzw. koszty kwalifikowalne.
Zaliczane są do nich m.in.: wynajem nieruchomości czy też koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym.
W ramach dofinansowania rozliczyć będzie można też koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, jak również organizacji spektakli i koncertów. Pełna lista możliwych kategorii do uwzględnienia w rozliczeniu dostępna jest na stronie
www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury. Co ważne – w ramach otrzymanej refundacji beneficjenci będą mogli rozliczyć koszty poniesione od początku pandemii, czyli od 12 marca. Środki będą musiały być wykorzystane do końca 2020 roku.

Dostęp do platformy online
Nabór wniosków prowadzony jest pod adresem: fwk.witkac.pl. Dostępne są tam m.in. regulamin, kryteria przyjmowania wniosków oraz wzór umowy, którą beneficjent podpisze z instytucją, do której aplikował o dofinansowanie. Punkt informacyjny Dla wnioskodawców utworzono infolinię z numerami telefonów: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122-11-82 oraz Instytut Teatralny: 22 122-11-83. W okresie naboru wniosków jest ona czynna od poniedziałku do piątku w g. 10:00-17:00 oraz w soboty i niedziele w g. 10:00-15:00. Pytania można także kierować na odpowiednie tematycznie adresy email: fwk_teatr@instytut-teatralny.org, fwk_muzyka@imit.org.pl, fwk_taniec@imit.org.pl.
Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.

Dodano: 15 października, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.