Norma PN-EN 840 – co to jest?

W ostatnim czasie niektórzy mieszkańcy otrzymali od firmy odbierającej odpady informację o tym, że ich pojemnik na odpady nie spełnia wymagań zawartych w § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długołęka.

Zgodnie z tym paragrafem „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez, między innymi, wyposażenie nieruchomości w pojemniki kompletne i zdatne do użytkowania, przystosowane do rozładunku za pomocą standardowych śmieciarek, o minimalnej pojemności ustalonej  zgodnie z § 6 ust. 2 i 4, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. (…)”

Za terminem „przystosowane do  rozładunku za pomocą standardowych śmieciarek” kryje się NORMA PN-EN 840-1 Ruchome pojemniki na odpady — Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych – Wymiary i konstrukcja.

Ten groźnie brzmiący tytuł to zbiór przepisów ustalających zasady konstruowania i produkcji naszych pojemników na odpady w taki sposób, aby zapewnić sprawne ich opróżnianie i zagwarantować odpowiednią trwałość w trakcie obsługi mechanicznej. Oczywiście warto w tej sytuacji pamiętać również, że właściwe obciążenie maksymalne dla pojemnika 120 l to najczęściej około 50 kg – każdy większy ładunek może spowodować jego zniszczenie.

Pojemniki produkowane zgodnie z normą są trwale oznaczone jej numerem i mają wyraźne wskazane maksymalne obciążenie. Można je zakupić w każdym sklepie z artykułami typu DOM-OGRÓD.

Sklepy te oferują również w sprzedaży pojemniki ogrodowe, które choć podobne do tych „komunalnych” nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego przez specjalistyczne pojazdy zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Osoby, które takie pojemniki wykorzystują mogą spotkać się z sytuacją, że ich odpady nie zostaną odebrane – kubła nie będzie można podpiąć do mechanizmu załadowczego.

Rysunek 1 Kosz spełniający wymagania normy PN-EN 840-1 (zdjęcie poglądowe)

Rysunek 2 Kosz nieprzystosowany do mechanicznego opróżniania (zdjęcie poglądowe)

Dodano: 18 lutego, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.