Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Mirków

Komentarze

Komentowanie wyłączone.