Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i

Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka oraz informacja dot. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami

Obwieszczenie
Informacja

Dodano: 2 lipca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.