Oczyszczanie ścieków

Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka!

W najnowszym numerze Gazety Gminy Długołęka, pojawił się krótki, ale ważny artykuł na temat ochrony środowiska naszej gminy. Poruszono w nim między innymi problem, który związany jest z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków. Jakość oczyszczania ścieków dopływających do nich zależy od kondycji tzw. złoża biologicznego. Ścieki na takich złożach oczyszczane są przez drobnoustroje . Aby mogły one działać we właściwy sposób  na oczyszczalnię nie powinny dopływać substancje, które hamują rozwój  pożytecznych bakterii lub wręcz powodują ich całkowite wyginięcie.  Oczyszczalnia bez bakterii i nie działa prawidłowo i do środowiska trafić mogą ścieki nie w pełni oczyszczone.

„W ostatnim czasie zauważamy z niepokojem, że nasza oczyszczalnia komunalna w Borowej obciążana jest ściekami o składzie podobnym do ścieków przemysłowych. Wynikać to może z tego, że do kanalizacji trafiają np. znaczne ilości olejów zarówno spożywczych jak i silnikowych oraz inne substancje chemiczne stosowane w przemyśle i usługach. Potwierdzają to analizy ścieków dopływających. Fakt ten ma szczególne znaczenie dla mieszkańców podłączonych do oczyszczalni wsi: Borowa, Byków, Bielawa, Raków, Mydlice, Oleśniczka i Kątna.

Trudności z oczyszczaniem ścieków skutkować mogą zanieczyszczeniem środowiska w którym żyjemy wszyscy, a wynikające ze zniszczenia złoża problemy techniczne sprawiają, że wszyscy także ponosimy znacznie wyższe koszty zachowania standardów środowiskowych, tak ważnych dla nas i naszych dzieci. Warto też pamiętać, że złoża biologicznego nie da się odtworzyć z dnia na dzień, a im większe zniszczenia tym dłuższy czas przywracania pełnej sprawności oczyszczalni.

W najbliższym czasie służby gminne prowadzić będą kontrole zakładów znajdujących się na terenie miejscowości podłączonych do oczyszczalni w Borowej. Kontrola dotyczyć będzie w szczególności gospodarki ściekowej i zagospodarowania odpadów. W tym czasie będzie również można porozmawiać z osobami prowadzącymi wizje w terenie i uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania w zakresie zagadnień ochrony środowiska w naszej Gminie.

W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na niewłaściwe postępowanie z odpadami lub ściekami na terenie kontrolowanych nieruchomości sprawom takim nadany zostanie dalszy bieg, a watro pamiętać, że za wyrządzenie szkód w środowisku grożą wysokie kary finansowe.

 

Pamiętajmy! Do kanalizacji nie wprowadzamy:

  • odpadów stałych mogących zatkać przewody kanalizacyjne,
  • cieczy niemieszających się z wodą (np. sztuczne żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, itp.),
  • cieczy palnych (np. benzyny, olej opałowy i napędowy, rozcieńczalniki, itp.),
  • substancji żrących i toksycznych (np. silne kwasy i zasady, roztwory amoniaku, itp.),
  • odpadów i ścieków z chowu i hodowli zwierząt (np. gnojówka, gnojowica, obornik, odcieki z kiszonek, itp.),
  • odpadów powodujących zatykanie i zaklejanie sieci kanalizacyjnej (np. oleje i tłuszcze).
Dodano: 6 grudnia, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.