Odśnieżajmy dachy i chodniki

W związku z ostatnimi obfitymi opadami śniegu, przypominamy o konieczności odśnieżania dachów budynków oraz chodników przyległych do nieruchomości. Zgodnie z prawem budowlanym, (Dz.U. z 2010 r. Nr .243. poz. 162 ze zm.) i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm ) obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków.
 
 
Właściciel, administrator lub zarządca jest odpowiedzialny za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Obowiązek odśnieżania chodnika wynika z art.5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku porządku.
 
Usuwanie nawisów śnieżnych, sopli lodu oraz odśnieżanie dachu w sezonie zimowym należy przeprowadzać regularnie, aby nie dopuścić do uszkodzenia obiektu budowlanego lub bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem. Obowiązek ten wynika z art. 61 ustawy prawo budowlane.
 
W związku z powyższym, apelujemy do mieszkańców o bieżące uprzątanie zalegającego śniegu na chodnikach, dachach, jak i usuwania sopli zwisających z dachów i balkonów.
Dodano: 5 stycznia, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.