Ogłoszenie IV Edycji Konkursu „zDolne NGO”

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ogłasza IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia 2015.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Realizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia bieżącego roku. Wypełniony formularz pobrany ze strony internetowej UMWD należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
pok. 208
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”
Bliższe informacje na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/ogloszenie-iv-edycji-konkursu-zdolne-ngo-1/

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z IV Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:

Sławomir Wójcik
tel. nr 71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

Dodano: 10 sierpnia, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.