Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Familijnej w Wilczycach

Szanowni Mieszkańcy ul. Familijnej
Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas konsultacji społecznych (które odbyły się w dniu 09.02.2017r.) dot. opracowania dokumentacji projektowej  przebudowy ul. Familijnej w Wilczycach, zamieszczamy poniżej wstępne rozwiązania koncepcyjne dotyczące tego projektu.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi rozwiązaniami, a wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować bezpośrednio do pracownika nadzorującego przebieg prac projektowych do dnia 24.02.2017r.:
Pan Krzysztof Magiera, pok. nr 11 (parter urzędu gminy)
mail: k.magiera@gmina.dlugoleka.pl
tel. 71-323-02-13

Do pobrania:

1cz_opis tech_koncepcja

2cz_2rys_PZT_koncepcja

rys D2_konstrukcja

Dodano: 10 lutego, 2017

Komentarze

Komentowanie wyłączone.