Otwarcie żłobka coraz bliżej

Na początku czerwca rozpocznie się rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Długołęce – jednej z największych inwestycji pani wójt w obecnej kadencji. We wrześniu trafi do niego 50 maluchów, a ich mamy będą mogły swobodnie powrócić na rynek pracy lub wejść na niego po raz pierwszy. 

W wybudowanym żłobku zostaną utworzone dwie grupy wiekowe, po 25 dzieci w każdej. W pierwszej znajdą się dzieci od 20. tygodnia do pierwszego roku życia, natomiast w drugiej od roczku do 3 lat. Żłobek będzie czynny od poniedziałku do piątku, dziesięć godzin dziennie. Opiekunowie będą prowadzić zajęcia edukacyjno-wychowawcze, podczas których szczególnie ważne jest rozwijanie umiejętności psychomotorycznych dzieci. Wszystkie zajęcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb. Radości z powstającego żłobka nie kryje wójt gminy Iwona Agnieszka Łebek. – Budowa żłobka jest dla mnie jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w obecnej kadencji, które zapewni ciągłość edukacyjną w jednym miejscu – od żłobka do liceum. Realizowana inwestycja jest również odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, których z roku na rok przybywa. Są to przede wszystkim ludzie młodzi, którzy zakładają u nas rodziny. Koszt inwestycji to ponad 9 mln złotych, z czego udało nam się pozyskać ponad 1,5 mln na budowę, wyposażenie oraz funkcjonowanie żłobka – mówi pani wójt. 

Mama wróci do pracy

Od 1 kwietnia 2013 r. gmina Długołęka realizuje projekt ,,Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i potrwa do końca listopada 2014 roku. W związku z jego realizacją, największe szanse na przyjęcie będą miały kobiety, które oddając dziecko do żłobka, wrócą do swojego miejsca zatrudnienia, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem. W dalszej kolejności przyjmowane będą mieszkanki, które powrócą na rynek pracy jako bezrobotne lub wkroczą na niego po raz pierwszy. Kobiety, które nie zakwalifikują się z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą traktowane priorytetowo w naborze uzupełniającym. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które mieszkają na terenie gminy Długołęka.

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ!

Żeby wziąć udział w rekrutacji każda osoba będzie zobowiązana do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy” razem z dołączonymi do niej załącznikami. Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji zawiera regulamin udostępniony na stronie www.gmina.dlugoleka.pl w zakładce „Żłobek”. Można tam również znaleźć wzory dokumentów, które będą dodatkowo udostępnione w biurze podawczym urzędu oraz w sekretariacie zespołu szkolno-przedszkolnego w Długołęce. Wypełniony komplet dokumentów będzie można składać od 3 czerwca 2013 r. w pokoju nr 3 w urzędzie gminy. 

Ile będzie kosztował pobyt dziecka?

Od września do końca października 2014 roku, rodzice, których maluchy dostaną się do żłobka, nie będą płacić za ich pobyt. Poniosą jedynie koszty wyżywienia, które zgodnie z przyjętą uchwałą rady gminy nie mogą być wyższe niż 8 zł. Dokładna kwota zostanie ustalona dopiero po wyborze dyrektora placówki. Na ostatniej sesji radni podjęli również decyzję, że godzina pobytu dziecka w żłobku, po okresie obowiązywania projektu, będzie wynosiła 2,50 zł. Więcej informacji w sprawie żłobka można uzyskać w Urzędzie Gminy Długołęka u Anny Boreckiej – kierownika wydziału spraw obywatelskich (71 323 02 39) oraz Doroty Wróbel (71 323 02 31)

W rekrutacji mogą wziąć udział kobiety, które:

• oddając swoje dziecko do żłobka, wrócą do „swojego” miejsca zatrudnienia, po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem,
• oddając dziecko do żłobka, powrócą na rynek pracy,
• oddając swoje dziecko do żłobka, wejdą na rynek pracy po raz pierwszy,
• mieszkają na terenie gminy Długołęka,

Rekrutacja rozpocznie się 3 czerwca, a o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się z powodu braku wolnych miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą traktowane priorytetowo w naborze uzupełniającym.

28 maja w sali obrad zaplanowane jest spotkanie informacyjne dla rodziców chcących zapisać dzieci do żłobka

Urząd gminy zastrzega sobie możliwość weryfikacji płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, właściwego dla gminy Długołęka, przez mamy oddające dzieci do żłobka oraz do gminnych przedszkoli.

Adrian Walczyk

Dodano: 22 maja, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.