Pełna gotowość na nowe wyzwania

Od 5 sierpnia funkcję wicewójta sprawuje Halina Szydłowska. Do jej głównych zadań od pierwszych dni pracy należy nadzorowanie „ustawy śmieciowej” oraz wdrożenie projektu studium. Czy jest gotowa na nowe wyzwania? Pyta Adrian Walczyk. 

Czym się Pani zajmowała przed objęciem funkcji wicewójta gminy Długołęka?

Ponad dwadzieścia lat pracowałam w firmie PKP informatyka. Od 2004 roku pełniłam funkcję naczelnika wydziału marketingu i sprzedaży w centrali firmy w Warszawie. Do moich głównych obowiązków należało m.in. kierowanie zespołem, opracowywanie planów marketingowych i ich realizacja, a także koordynacja założeń i wydatków marketingowych. Równocześnie zajmowałam się prowadzeniem działań firmy w zakresie PR. Od 2009 roku nadzorowałam wdrażanie systemów informatycznych, jako kierownik projektu. Byłam odpowiedzialna za przepływ informacji w zespole, za realizację budżetu, a także za wyniki negocjacji we wszystkich sprawach mających wpływ na realizację projektu.

Jak doświadczenia z poprzedniej pracy mogą Pani pomóc w nowych obowiązkach?

Kluczem do osiągnięcia sukcesu i realizacji określonych zadań jest dobra organizacja pracy i dbanie o to aby rozwiązania spełniały najwyższe standardy. Pracując jako kierownik projektu dużą wagę przykładałam do obowiązujących procedur, których było porównywalnie dużo, jak w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz do terminowości. Procedury i umowy były tak skonstruowane, że nie można było sobie pozwolić na nieterminowe wykonanie zadania. Doświadczenie, które nabyłam pracując nad projektami, na pewno wykorzystam w pracy na rzecz gminy.

Do zadań wicewójta należy m.in. nadzór pracy wydziału ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, co wiąże się bezpośrednio z dwoma trudnymi tematami – „ustawa śmieciowa” i studium. Jest Pani gotowa na to wyzwanie?

Przed objęciem funkcji wicewójta przeglądałam uważnie głosy mieszkańców w sprawie „ustawy śmieciowej” i choć zdaję sobie sprawę, że nie ma na świecie człowieka, który dogodziłby wszystkim, to na pewno musimy zminimalizować liczbę skarg. Umowa jasno określa zasady, których DPO musi przestrzegać. Wszelkie opóźnienia, czy brak wywozu odpadów będą skutkowały karami umownymi, nakładanymi na firmę DPO. W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się kontrola na terenie gminy. Sprawdzamy, czy firma dociera do wszystkich nieruchomości oraz czy odbiera odpady zgodnie z harmonogramem. 

Czym wg Pani są spowodowane opóźnienia w wywozie odpadów z niektórych nieruchomości?

Firma, która startuje do tak dużego przetargu powinna dokładnie poznać charakterystykę miejsca świadczenia usług. Jesteśmy ogromną gminą, w której nie wszystkie działki są ulokowane przy głównej drodze. Niektóre domy stoją osamotnione przy lesie i do nich DPO również musi dojeżdżać terminowo. Wszystkim zależy, aby jakość wywozu odpadów była jak najwyższa . Firma musi lepiej zorganizować sobie plan pracy, bo wszelkie opóźnienia wynikają właśnie ze złego planowania. Zdaję sobie sprawę, że początki zawsze są trudne, jednak okres wdrożeniowy już minął. Mieszkańcy muszą być zadowoleni, o co będziemy dbać.

Kolejny ważny temat to wyłożenie studium. Czym w rzeczywistości jest ono dla mieszkańców?

Plany sporządzone przez wójta na podstawie nowego studium wpływają na ogólny rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Przełoży się to na rozwój przedsiębiorstw, a także na lepszą jakość mieszkania. Dokument rozstrzyga w jakim kierunku pójdzie rozwój poszczególnych miejscowości, dlatego bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej mieszkańców się z nim zapoznało. Studium jest dostępne w urzędzie gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

A co poza pracą?

Jestem osobą, która lubi czynny wypoczynek. Sport jest taką formą aktywności, która mi najbardziej odpowiada. Kiedyś trenowałam siatkówkę i ta dyscyplina sportu jest mi najbliższa. Jestem jej wiernym kibicem i oglądam zmagania naszych siatkarzy. W wolnym czasie chodzę ćwiczyć na siłownię, jeżdżę na rowerze i konno. Teraz, kiedy jestem związana z gminą Długołęka, wiem, że będę miała ku temu duże możliwości. Przy okazji…w najbliższym czasie mamy w planach przygotowanie wspaniałego zaplecza do turystyki rowerowej. Zadbane i oznakowane ścieżki oraz odpowiednia infrastruktura do wycieczek jednośladem staną się atutem gminy, co przełoży się na rozwój turystyki weekendowej.

Rozmawiał Adrian Walczyk

Dodano: 12 sierpnia, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.