Pielęgnacja drzew w gminie

W ramach umowy pomiędzy gminą Długołęka a Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia zawartej w poprzednim roku wykonane były ekspertyzy 10 drzew rosnących na terenach gminnych, w tym m.in. na terenie parku w Godzieszowej oraz parku w Szczodrem. Ekspertyzy opracowane przez botaników oraz architektów krajobrazu miały na celu ocenę stanu zdrowotnego drzew, a także określenie rodzaju i zakresu zabiegów pielęgnacyjnych. 

Na przełomie marca i kwietnia w 2014 r. wykwalifikowani pracownicy w zakresie pielęgnacji drzew zajmowali się drzewami rosnącymi na terenie gminy Długołęka. Zabiegi, które wykonywane są wg najnowszej wiedzy i technologii tzw. arborystyki, wydają się najbardziej cenne w przypadku pielęgnacji starych drzew, czy też pomników przyrody. Arborystyka koncentruje się bowiem przede wszystkim na zachowaniu i jak najdłuższym utrzymaniu w dobrym stanie przy życiu drzew i krzewów w naszym krajobrazie.

Autor tekstu:

Aneta Rutkowska – Fundacja Ekorozwoju

Dodano: 12 maja, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.