PIERWSZE NABORY WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Punkt Informacji Europejskiej UG w Długołęce informuje, iż dnia 30 września 2015 r. zostały ogłoszone pierwsze nabory przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz Gminę Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF” Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Drugi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbywa się w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”           Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF” Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.dip.dolnyslask.pl/

Dodano: 14 października, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.