PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROBOCZEGO PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ ZIT WROF

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem konsultacji społecznych "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego", chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w tworzeniu zintegrowanego podejścia do nowo projektowanej Polityki Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w związku z uruchomieniem nowego instrumentu finansowego, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
Informujemy, iż w ramach konsultacji odbyły się 4 spotkania konsultacyjne w następujących terminach i miejscach:
– 04.09 w Siechnicach w godz. 15.30-18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego    w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12),
– 05.09 w Kobierzycach w godz. 9.00-12.00w Sali Błękitnej Urzędu Gminy Kobierzyce (Al. Pałacowa 1),
– 09.09 w Długołęce w godz. 15.30-18.30 w Sali Obrad Urzędu Gminy Długołęka (ul. Robotnicza 12),
– 12.09 we Wrocławiu w godz. 12.00-15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia (Sukiennice 9).
 
W terminie od dnia 13.08.2013 r. do dnia 13.09.2013 r. drogą elektroniczną za pomocą właściwego formularza konsultacyjnego wpłynęło 336 uwag. Autorami uwag byli głównie mieszkańcy Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze oraz przedstawiciele środowisk społecznych.
Uwagi przekazane w ramach konsultacji społecznych zostały poddane analizie pod względem ich zasadności oraz możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Programu Działań. Wszelkie uzasadnione uwagi i postulaty zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Część uwag z racji stopnia szczegółowości nie zostanie uwzględniona. Wynika to ze strategicznego charakteru dokumentu, który nie powinien wykraczać poza przyjęty w tego rodzaju dokumentach poziom szczegółowości.
 
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PORUSZONE W UWAGACH
 
Pod względem przedmiotowym najwięcej uwag (194) zgłoszonych zostało do tematyki związanej z poprawą ochrony przed klęskami żywiołowymi na obszarze WrOF. W przeważającej większości dotyczą one budowy/rozbudowy kanalizacji deszczowej. Wiele uwag dotyczy także obszaru związanego z wspieraniem rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, oraz racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej.
 
Źródło: „Roboczy Projekt Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
 
Do wszystkich uwag, jakie wpłynęły za pośrednictwem uruchomionego w wersji elektronicznej formularza konsultacji, zostały sformułowane odpowiedzi, które następnie zostały przyjęte i zatwierdzone w formie uchwały Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 08.11.2013 r. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z uwagami oraz udzielonymi odpowiedziami.

Do pobrania:
Odpowiedzi do konsultacji

Dodano: 22 listopada, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.