Pokój małego księcia

Wczoraj w schronisku im. Brata Alberta w Szczodrem odbyła się uroczysta inauguracja realizacji projektu pn. „ Pokój Małego Księcia”. Jest to inicjatywa, umożliwiająca integrację społeczną  osób bezdomnych z gminy Długołęka w różnym przedziale wiekowym oraz skorzystanie z konsultacji psychiatrycznej. Godne uwagi jest miejsce, w którym odbywają się spotkania z osobami bezdomnymi – przytulny pokój małego księcia, który tworzy poczucie intymności i wyciszenia, doskonale nawiązujący  do jednego z najważniejszych przekazów symbolicznych  książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wczorajsza uroczystość przebiegła w bardzo serdecznej atmosferze. Zgromadzonych gości przywitał  koordynator programu, prezes Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koła Wrocławskiego, dr Aleksander Pindral, a następnie zaprosił zgromadzonych gości do panelu dyskusyjnego nt. podejścia społeczeństwa do osób bezdomnych. Na koniec odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, symbolizującej początek realizacji projektu, który potrwa do końca 2012 r. W grudniu nastąpi podsumowanie indywidualnych i społecznych korzyści, wynikających z realizacji projektu. Gmina oceni rozpowszechnianie zjawiska wykluczenia społecznego z powodu zaburzeń psychicznych oraz słuszność podjętych działań.

W spotkaniu wzięli udział m.in. : w-ce wójt gminy Długołęka – pani Beata Łabaczuk, prezes Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta – dr Aleksander Pindral, z-ca kierownika schroniska w Szczodrem  – pan Andrzej Ptak, kierownik GOPS-u – pani Teresa Klimek, dr Tytus Gałka, ks. Aleksander Radecki, ks. Ryszard Zawadzki, , siostry z misji dworcowej i inni

Dodano: 13 września, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.