Pomoc dla osób bezrobotnych

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w szczególności w postaci:

– dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– finansowania szkolenia osób uprawnionych,

– bonów dla bezrobotnych do 30 roku życia,

do składania wniosków o przedmiotowe dofinansowanie.

Wnioski do pobrania na stronach

http://wroclaw.praca.gov.pl oraz http://www.pup-wroclaw.pl/

W pierwszej kolejności Urząd rozpatrywać będzie wnioski bezrobotnych powyżej 50-go roku życia oraz niepełnosprawnych, stanowiących grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którzy wymagają wsparcia w procesie aktywizacji.
W przypadku ubiegania się o przedmiotową pomoc preferowane będą wnioski osób zarejestrowanych co najmniej na miesiąc przed złożeniem wniosku, wobec których nie ma możliwości zaktywizowania poprzez posiadane oferty pracy oraz osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie zgodne z rodzajem planowanej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.

Składane wnioski rozpatrywane będą w kolejności, zgodnie z datą wpływu do Urzędu, do momentu zaangażowania całości otrzymanych środków na rok 2015 na promocję zatrudnienia, łagodzenie bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych. ku życia.

Dodano: 9 stycznia, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.