Powiat licytuje swoje drogi

Po dwumiesięcznej przerwie radni wrócili na salę obrad. Z proponowanych piętnastu projektów uchwał najwięcej dyskusji wzbudził temat wyremontowania przez powiat drogi 1915D w Stępinie w zamian za… jej przejęcie przez gminę.

Za przyjęciem uchwały opowiedział się jednomyślnie mniejszościowy klub „Aktywni”. – Skoro powiat zobowiązuje się do wyremontowania drogi, dlaczego mamy z takiej propozycji nie skorzystać? – pytał radny Leon Maślanka.  Projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez komisję gospodarczą. Nie zyskał również aprobaty wójta gminy Iwony Agnieszki Łebek. – Niedopuszczalne jest, żeby powiat stawiał warunki wyremontowania swoich dróg innemu samorządowi, a w tym wypadku chodzi o przejęcie drogi w zasoby gminne – mówiła pani wójt. – Powiat najwyraźniej chce się pozbyć odpowiedzialności i obowiązku dbania o drogi. Są to duże wydatki, które spadłyby na naszych podatników – wtórował radny klubu „W przyszłość” Ryszard Mazur. Podczas sesji wielokrotnie padło pytanie czy powiat dysponuje środkami na remonty. Wcześniejsze prośby ze strony gminy o łatanie dziur zawsze kończyły się odpowiedzią negatywną, a jej przyczyną był… brak środków. Ostatecznie uchwała nie została zatwierdzona.  W zasób dróg gminnych przejdzie z kolei ul. Borowa w Wilczycach. Umożliwi to pozyskanie dofinansowania w ramach „schetynówki” na kwotę 1,5 mln zł przy całkowitej wartości inwestycji 2,5 mln zł.  Za przejęciem opowiedzieli się wszyscy obecni radni.

Tradycyjnie podczas sesji pani wójt przedstawiła realizowane oraz planowane inwestycje, a także zadania, na które udało się pozyskać dofinansowanie. Przypomniała również o zbliżającym się terminie składania wniosków do budżetu na rok 2014 (15 września) oraz uwag do projektu studium (20 września). Korzystając z okazji podziękowała raz jeszcze wszystkim mieszkańcom Węgrowa oraz sołtysowi za zaangażowanie i pomoc w organizację dożynek. Podczas sesji został poruszony temat szczepień dla dziewczynek przeciwko HPV. Z przeznaczonych na ten cel środków, pozostało jeszcze 30 tys. zł, które zostaną wykorzystane na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.  Podczas sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie wsparcia finansowego dla województwa dolnośląskiego na udrożnienie cieku rzeki Topór na terenie gminy Długołęka. Pozwoli to zapobiec ewentualnym podtopieniom w okresie wczesnej wiosny.  Na zakończenie obecni na sali sołtysi podziękowali pani wójt za realizację programu „Bezpieczeństwa i estetyki wsi”. – Decyzja oczyszczania rowów i poboczy była bardzo dobra. Od 23 lat nikt nie wyczyścił tak dokładnie drogi w Śliwicach. Dzięki temu widoczność jest o wiele większa, a co za tym idzie, jest bezpieczniej – mówił sołtys Śliwic Ryszard Bąba.  

 

Adrian Walczyk

Dodano: 13 września, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.