Projekt „RODZINA BEZ PRZEMOCY – TWORZENIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DŁUG

Projekt „RODZINA BEZ PRZEMOCY – TWORZENIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DŁUGOŁĘKA”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka działa PUNKT KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH I PRAWNYCH. Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje.

W dniu 31 grudnia 2012 r. o godz. 8.30 w sali obrad Urzędu Gminy Długołęka odbędzie się KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „RODZINA BEZ PRZEMOCY – TWORZENIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DŁUGOŁĘKA”

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

PAMIĘTAJ! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom: Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lub każdą inną instytucję (sąd, szkoła, lekarza rodzinnego).

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Art. 207 Kodeksu Karnego) Jest to przestępstwo ścigane z urzędu – Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć Niebieską Kartę.

Możesz złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

„Niebieska Linia” – 801-12-00-02

Działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00
Opłata za połączenie:
– z telefonu stacjonarnego – równowartość jednego impulsu, bez względu na długość
połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.)
– z telefonu komórkowego – opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą

Dzwoniąc pod nr 801-12-00-02 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

RODZAJE PRZEMOCY:

  • przemoc gorąca to gwałtowny wybuch tłumionych uczuć złości, frustracji, wściekłości, powodujący agresywne zachowania. Często przyczyny tych trudnych uczuć sprawcy tkwią zupełnie gdzie indziej, np. powodują je konflikty w pracy. Sprawca nie mogąc sobie z nimi poradzić, odreagowuje je na członkach rodziny. Wie, że może sobie na takie zachowanie pozwolić.
  • przemoc chłodna, w przeciwieństwie do poprzedniej nie przejawia się występowaniem tak gwałtownych emocji i agresywnych zachowań. Wydaje się, że sprawca jest spokojniejszy bądź bardziej się kontroluje. Przemoc chłodna przyjmuje nieraz postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego traktowania dorosłych członków rodziny. Sprawca jest przekonany o słuszności swoich czynów, zawsze znajdzie dla nich usprawiedliwienie. „gdybym ich nie bił, to nie wyrosłyby na porządnych ludzi”, „to dla jej dobra, bo inaczej całkowicie się zmarnuje”, „jakbym jej nie doprowadził do porządku, to by w ogóle o dom nie dbała” itp.
Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno na szukanie pomocy! Przemoc w rodzinie można przerwać.FORMY PRZEMOCY W RODZINIE:

  • przemoc fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej (popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, używanie broni)
  • przemoc psychiczna – naruszanie godności osobistej (wyśmiewanie poglądów, opinii, religii, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie, i ograniczanie kontaktów z otoczeniem, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu, pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, używanie wulgarnych epitetów, zawstydzanie itp.);
  • przemoc seksualna – naruszenie intymności (gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych)
  • przemoc ekonomiczna – naruszenie własności (odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.).
  • zaniedbanie – naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich Stosują ja najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci. Jest to niezaspokajanie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu można mówić w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia i higieną. Zaniedbanie to także niezaspokajanie potrzeb żywieniowych i związanych z ubiorem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje, iż w okresie od 01-09-2012 do 31-12-2012 realizowane będzie zadanie w ramach Projektu pn. „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka, które zostało dofinansowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2012.

Materiały informacyjne do projektu:

Dodano: 27 grudnia, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.