Przebudowa wybranych dróg w Mirkowie – I etap

Przebudowa wybranych dróg w Mirkowie – I etap (1 798 327,53 zł brutto)

Zakres:

Przebudowa ul. Parkowej, ul. Kościelnej wraz z budową mini ronda, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, ul. Kościelnej, ul. Brzozowej, ul. Topolowej; budowa oświetlenia ulicznego dla ul. Parkowej, ul. Brzozowej, ul. Topolowej wraz z przebudową linii energetycznej oraz sieci teletechnicznej dla ul. Parkowej, ul. Kościelnej, ul. Brzozowej, ul. Topolowej.

Stan faktyczny:

Data podpisania umowy: 20 marca 2012 r.

Termin realizacji: 31 sierpnia 2012 r. (prace w trakcie wykonywania)

Dodano: 25 lipca, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.