Przepis na radnego

 
Na ostatniej sesji rada podjęła decyzję o odwołaniu Adama Buczka – radnego klubu „W przyszłość”. Wiadomość jest zaskakująca, podobnie jak przepisy, przez które radny swój mandat stracił. O szczegóły pyta Adrian Walczyk.

A.W. W trakcie sesji przewodniczący rady rozszerzył obrady o uchwałę odwołującą Pana z funkcji radnego. Czy możemy wiedzieć co się stało? 

Adam Buczek: Dwa lata przed wyborami, w których zostałem wybrany na radnego, wydzierżawiłem w drodze otwartego przetargu działkę w Siedlcu, którą wykorzystuję do celów rolniczych. Użytkuję ją od września 2009 roku. Art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym mówi, że „radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego”. Nie wiedziałem o takim przepisie, choć nawet teraz znając jego treść, trudno mi się z nim zgodzić. Działka, którą wydzierżawiłem od gminy – nie będąc jeszcze radnym – służy mi wyłącznie do celów rolniczych. Jestem rolnikiem, a nie osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Z przepisami się jednak nie dyskutuje, dlatego rada musiała podjąć decyzję na ostatniej sesji o moim odwołaniu. 

A.W. Co udało się Panu osiągnąć będąc radnym?

Adam Buczek: Startując w wyborach na radnego przyświecał mi jeden cel – poprawić wizerunek mojej wsi i zrobić dla niej coś dobrego. Nie startowałem dla własnych korzyści. Nie należę do osób, które lubią się chwalić… Dla mnie najważniejsze było i jest zrealizowanie kilku kilometrów dróg, oświetlenia, placów zabaw, siłowni napowietrznej, przystanku autobusowego oraz zrekultywowanie terenu po fermie trzody chlewnej.

A.W. Jak się Panu układała współpraca z wójtem gminy Iwoną Agnieszką Łebek?

Adam Buczek: Pani wójt jest osobą bardzo zaangażowaną w życie gminy i zawsze chętnie niesie pomoc. Współpracą z klubem radnych „W Przyszłość" pokazała mi co to znaczy wspólne działanie dla dobra gminy. Udało nam się zrealizować zamierzone cele, które poprawiły jakość życia mieszkańców. Pani wójt jest odpowiednią osobą na swoim stanowisku, ponieważ przedstawia realne obietnice i możliwości rozwoju gminy. Ludzie, którzy próbują ukierunkować tok myślenia mieszkańców przeciwko podejmowanym przez nas działaniom nie zawsze mają szczere intencje. Życzę pani wójt, aby dalej realizowała swoją misję i nie zwalniała z aktywności zawodowej i społecznej.

A.W Dziękuję za rozmowę

Adam Buczek: Również dziękuję i korzystając z okazji chciałbym jeszcze podziękować wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem oraz ludziom, z którymi miałem przyjemność współpracować na rzecz rozwoju naszej gminy. Jak Pan widzi radnym się tylko bywa, ale uczciwym człowiekiem powinno się być zawsze i takim pozostanę.

Rozmawiał Adrian Walczyk

Dodano: 4 października, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.